Firma Ekopak ima posbno mjesto mjesto u našim srcima. Naime, Ekopak je prva kompanija koja je potpisala ugovor sa agencijom Republic nakon njenog osnivanja 2018. godine, a danas smo našu uspješnu poslovnu saradnju produžili i za period 2022./2023.

Zajedno smo već četiri godine i za to vrijeme smo implementirali stotine kampanja, promocija, edukacija vezano za reciklažu ambalažnog otpada… Kroz naše edukacije je prošlo blizu 50.000 djece i mladih, a prikupljeno i poslano na reciklažu više od 100.000 tona ambalanog otpada.